Contractul se încheie între Furnizor, denumit în continuare TuristGO și Cumpărător, denumit în continuare HOTELIER.

  1. OBIECTUL CONTRACTULUI
   Obiectul contractului îl constituie găzduirea pe www.turistgo.ro, denumit în continuare SITE, a unei pagini de prezentare pentru unitatea turistică a HOTELIERULUI.

  1. PREȚUL ȘI DURATA CONTRACTULUI
   Valoarea contractului este de ... lei, reprezentând contravaloarea serviciilor oferite de către TuristGO în perioada contractuală. Plata se face anticipat.

  1. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
   1. TuristGO se obligă să pună la dispoziția HOTELIERULUI un spațiu pe SITE pentru publicarea ofertei unității turistice,
   2. TuristGO se obligă să pună la dispoziția HOTELIERULUI userul și parola contului de administrare al SITE-ului. Prin intermediul contului de administrare, HOTELIERUL va adăuga/modifica/șterge detalii din oferta unității turistice afișată pe SITE. Autentificarea în contul de administrare se face în pagina turistgo.ro,
   3. TuristGO se obligă, ca pe toată perioada contractuală, să ofere SITE-ului un up-time de minim 95%,
   4. HOTELIERUL este de acord ca toate datele funizate către TuristGO și care țin de descrierea unității turistice, inclusiv poze și oferte de preț, să fie publice pe https://turistgo.ro, pe toate aplicațiile TuristGO prezente și viitoare, pe site-urile și aplicațiile partenerilor,
   5. HOTELIERUL este de acord ca TuristGO să stocheze datele de contact ale unității turistice pentru a facilita comunicarea între aceasta și turiști (număr de telefon, email); datele de facturare ale Cumpărătorului pentru facturarea serviciilor prestate (nume, adresă, CUI/CNP, nr. Registrul Comerțului, banca, IBAN); datele de contact ale HOTELIERULUI pentru comunicarea cu reprezentanții SITE-ului (nume, numere de telefon, email),
   6. HOTELIERUL își asumă că are toate drepturile, dar și obligațiile legale ce decurg din promovarea unității turistice pe SITE și că este singurul răspunzător pentru informațiile afișate pe SITE, de eventualele incălcări ale legilor care reglementează activitatea de turism, drepturile de autor ale unui terț, concurență neloială sau publicitate falsă,
   7. În cazul în care unitatatea turistică nu este autorizată să funcționeze, iar legea va interzice la un moment dat SITE-ului să mai afișeze unitățile neautorizate, aceasta va fi imediat delistată de pe www.infoturist.online, fără obligativitate din partea TuristGO de a restitui HOTELIERULUI sumele deja achitate, ci de a reporta unității turistice perioada din abonament rămasă neconsumată, după autorizarea ei și intrarea în legalitate,
   8. HOTELIERUL se obligă să afișeze pe SITE date și informații reale, în caz contrar TuristGO va interveni pentru corectarea lor și va dispune sancțiuni la afișarea/listarea unității turistice pe SITE, interdicții/limitări în contul de administrare, suspendarea contului de administrare sau delistarea de pe SITE a unității turistice (suspendarea serviciilor), fără despăgubiri, de niciun fel, pentru aceste perioade,
   9. HOTELIERUL se obligă să respecte termenii și condițiile SITE-ului din pagina www.turistinfo.ro/termeni.html și politica de recenzii din pagina www.turistinfo.ro/politica_recenzii.html,
   10. HOTELIERUL se obligă să plătească serviciile TuristGO.

  1. ALTE CLAUZE
   1. Contractul cu TuristGO poate fi reziliat unilateral de către HOTELIER sau să ceară suspendarea temporară a serviciilor, oricând, indiferent de motiv, fără obligație din partea TuristGO de restituire parțială sau integrală a sumelor de bani deja achitate de către HOTELIER. Contractul cu TuristGO poate fi reziliat unilateral de către TuristGO, oricând, indiferent de motiv, cu obligație din partea TuristGO de a restitui către HOTELIER suma de bani aferentă perioadei dintre data rezilierii și data încheierii contractului,
   2. TuristGO este liber, pe toată perioada contractuală, să schimbe/modifice/dezvolte SITE-ul fără să fie nevoie de aprobarea HOTELIERULUI. Aceste modificări pot include, dar nu se limitează la: design și funcționalitate, structura informației, criterii de căutare, evidențiere, filtrare și ordonare a unităților turistice listate pe SITE, recenzii și comentarii de la turiști, modul de rezervare, disponibilitatea camerelor, nelistarea pe SITE a unităților turistice care nu afișează prețul serviciilor oferite ori disponibilitatea în perioada solicitată de turist,
   3. Părțile contractului sunt de acord ca emailul să reprezinte dovada comunicării între părți. Orice dispută care s-ar ivi între părți se va rezolva pe cale amiabilă. Un litigiu ce nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi soluționat de către instanțele judecătorești din orașul Brașov,
   4. Contractul cu TuristGO i-a fost prezentat HOTELIERULUI la înscrierea unității turistice pe SITE și în momentul transmiterii facturii proforme pentru plată, cu următoarea mențiune: “Prin efectuarea plății, Cumpărătorul este de acord cu termenii și condițiile din Contractul cu TuristGO”,
   5. Contractul cu TuristGO este valid fără semnăturile Furnizorului și HOTELIERULUI, termenii acestuia fiind asumați și acceptați de către ambele părți, în mod implicit, prin transmiterea proformei și efectuarea plății,
   6. Părțile contractante sunt de acord ca emiterea si transmiterea documentelor fiscale să se facă electronic. Prezentul contract, împreună cu factura fiscală, au fost transmise HOTELIERULUI pe adresa de email și în contul de administrare al SITE-ului.

 1. FORȚA MAJORĂ
  Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin forță majoră înțelegem orice eveniment excepţional sau catastrofic, circumstanţă sau urgenţă în urma căreia SITE-ului îi devine imposibil sau ilegal să mai funcționeze ori HOTELIERULUI să mai plătească.
anpc eu